AC kontaktor kiválasztása elektromos fűtőberendezések vezérléséhez

Ez a fajta berendezés tartalmaz ellenálláskemencéket, hőmérséklet-beállító berendezéseket stb. Az elektromos fűtőelem terhelésénél használt huzaltekercses ellenálláselemek elérhetik a névleges áram 1,4-szeresét.Ha figyelembe vesszük a tápfeszültség növekedését, akkor az áramerősség nő.Az ilyen típusú terhelés áramingadozási tartománya nagyon kicsi, felhasználási kategória szerint az AC-1-hez tartozik, és a művelet ritkán történik meg.A mágneskapcsoló kiválasztásakor csak annyit kell tenni, hogy a kontaktor Ith névleges üzemi árama egyenlő vagy nagyobb legyen az elektromos fűtőberendezés üzemi áramának 1,2-szerese.
3.2 A világítóberendezések vezérlésére szolgáló kontaktorok kiválasztása
Sokféle világítóberendezés létezik, és a különböző típusú világítóberendezéseknek eltérő indítási áramuk és indítási időjük van.Az ilyen típusú terhelés használati kategóriája az AC-5a vagy AC-5b.Ha az indítási idő nagyon rövid, az Ith fűtőáram a világítóberendezés üzemi áramának 1,1-szeresére választható.Az indítási idő hosszabb, a teljesítménytényező pedig kisebb, az Ith fűtőáram pedig nagyobbra választható, mint a világítóberendezés üzemi árama.A 2. táblázat a kontaktorok kiválasztásának alapelveit mutatja különböző világítóberendezésekhez.
Kontaktorok kiválasztásának elvei különböző világítóberendezésekhez
Sorozatszám Világítóberendezés neve Indítási tápellátás Teljesítménytényező Indítási idő A kontaktor kiválasztásának elve
1 izzólámpa 15Ie1Ith≥1,1Ie
2 Vegyes világítás 1,3Ie≈13Ith≥1,1×1,3Ie
3 Fénycső ≈2,1Ie0,4~0,6Ith≥1,1Ie
4Nagynyomású higanylámpa≈1,4Ie0,4~0,63~5Ith≥1,1×1,4Ie
5 fémhalogén lámpa 1,4Ie0,4~0,55~10Ith≥1,1×2Ie
6 A 20Ie0.5~0.65~10 teljesítménynyomtatási számkompenzációval rendelkező lámpák a kompenzációs kondenzátor indítóáramának megfelelően kerülnek kiválasztásra
3.3 Elektromos hegesztő transzformátorok vezérlésére szolgáló kontaktorok kiválasztása
A kisfeszültségű transzformátor terhelés csatlakoztatásakor a szekunder oldalon az elektródák rövidzárlata miatt a transzformátorban rövid ideig meredek nagy áram lesz, a primer oldalon pedig nagy áram jelenik meg, ami elérheti a 15-öt. a névleges áram 20-szorosára.a mag jellemzőivel kapcsolatos. Amikor az elektromos hegesztőgép gyakran generál hirtelen erős áramot, a kapcsoló a transzformátor primer oldalán
>Nagy feszültség és áram hatására a kontaktort a primer oldal zárlati áramának és hegesztési frekvenciájának megfelelően kell kiválasztani, amikor az elektródák a transzformátor névleges teljesítménye alatt záródnak, azaz a kapcsolóáram nagyobb, mint a primer oldali áram, ha a szekunder oldal rövidre van zárva.Az ilyen terhelések használati kategóriája az AC-6a.
3.4 A motor mágneskapcsolójának kiválasztása
A motorkontaktorok AC-2-től 4-ig választhatók a motor használatától és a motor típusától függően.A névleges áram 6-szorosának megfelelő indítóáramhoz és a névleges áramerősségű megszakítóáramhoz az AC-3 használható.Például ventilátorok, szivattyúk stb. használhatják a keresőtáblát. A módszer és a kiválasztott görbe módszer a minta és a kézikönyv alapján kerül kiválasztásra, és nincs szükség további számításokra.
A tekercselt motor tekercselési árama és megszakítóárama egyaránt 2,5-szerese a névleges áramnak.Általában indításkor egy ellenállást sorba kötnek a rotorral, hogy korlátozzák az indítóáramot és növeljék az indító nyomatékot.A felhasználási kategória AC-2, és egy forgó mágneskapcsoló is választható.
Amikor a motor kocog, hátramenetben jár és fékez, a csatlakoztatott áram 6Ie, a használati kategória pedig AC-4, ami sokkal keményebb, mint az AC-3.A motor teljesítménye az AC-4 felhasználási kategória alatt felsorolt ​​áramokból számítható ki.A képlet a következő:
Pe=3UeIeCOS¢η,
Ue: motor névleges áramerőssége, Ie: motor névleges feszültsége, COS¢: teljesítménytényező, η: motor hatásfoka.
Ha az érintkező élettartamát rövidre hagyjuk, az AC-4 áram megfelelően növelhető, és nagyon alacsony be-ki frekvenciával AC-3-ra cserélhető.
A motorvédelmi koordináció követelményei szerint a reteszelt rotor áram alatti áramot a vezérlőkészülékkel kell bekötni és megszakítani.A legtöbb Y sorozatú motor zárolt forgórészes árama ≤7Ie, ezért a mágneskapcsoló kiválasztásakor figyelembe kell venni a nyitó és záró zárt rotor áramát.A specifikáció előírja, hogy amikor a motor AC-3 alatt működik, és a mágneskapcsoló névleges árama nem nagyobb, mint 630 A, a mágneskapcsolónak legalább 10 másodpercig el kell bírnia a névleges áram 8-szorosát.
Általános felszerelésű motoroknál az üzemi áram kisebb, mint a névleges áram, bár az indítóáram eléri a névleges áram 4-7-szeresét, de az idő rövid, és a kontaktor érintkezőinek sérülése nem nagy.Ezt a tényezőt figyelembe vették a mágneskapcsoló tervezésénél, és általában ezt választják. Az érintkezési kapacitásnak nagyobbnak kell lennie, mint a motor névleges kapacitásának 1,25-szöröse.Speciális körülmények között működő motorok esetében a tényleges munkakörülményeknek megfelelően kell mérlegelni.Például az elektromos emelő az ütközőterheléshez tartozik, a nagy terhelés gyakran indul és áll le, fordított kapcsolású fékezés stb., ezért az üzemi áram számítását meg kell szorozni a megfelelő többszörösével, mert a nagy terhelés gyakran indul és áll le. , a motor névleges áramának 4-szeresét válasszuk, nagy terhelés esetén általában fordított kapcsolás A fékezőáram kétszerese az indítóáramnak, ezért ehhez az üzemállapothoz a névleges áram 8-szorosát kell választani.

AC kontaktor kiválasztása elektromos fűtőberendezések vezérléséhez (1)
AC kontaktor kiválasztása elektromos fűtőberendezések vezérléséhez (2)

Feladás időpontja: 2023.07.10